شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

حسين-141

+ [تلگرام] جريان سازي کنيد نگذاريد امپراطوري #تبليغات غرب با #توطئه_سکوت شما را ناديده بگيرد. @HawzahNews
درب کنسرو بازکن برقی
حسين-141
0 امتیاز
0 برگزیده
93 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
حسين-141 عضو گروهی نیست
vertical_align_top